Nieuws witvis & karperwedstrijden

De eerste wedstrijd gaat weer van gang op dinsdag 01-05-2007

Deze wedstrijden worden gehouden in de
“Nieuwe Buurt” of eende gat in de Ooij.
Het inschrijfgeld is € 3,– en dan mag je ook met alle wedstrijden mee doen. Betaling aan het water.
Bij deze wedstrijden wordt er gevist met de vaste hengel, er worden dus geen werphengels toegestaan.
De wedstrijden zijn gepland op :

dinsdag 1 mei
dinsdag 15 mei
dinsdag 5 juni
dinsdag 19 juni

karperwedstrijden kijk even op agenda

De loting zal plaats vinden om 18.00 uur aan het water. Er zal gevist worden van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Daarna zal er gewogen worden en zal de prijsuitreiking plaats vinden.

Controle visdocumenten 2007 goed van start

Als je in het Nederlandse binnenwater wilt sportvissen moet je een geldige schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (een ‘vis­ver­gun­ning’) in bezit hebben. In bijna 90 % van de wateren is dat een VISpas met bijbehorende lijst van viswateren.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk sportvissers met de juiste VISpas hun hobby uitoefenen is een goede controle op visdocumenten door Politieambtenaren, Boa’s en verenigingscontroleurs onontbeerlijk. Deze drie groepen waren in het eerste kwartaal van 2007 met ruim 600 belangstellenden (oud-cursisten) goed vertegenwoordigd op de tien ‘opfrisavonden’ over de wijzigingen in de Visserijwet en het nieuwe visdocumentenstelsel. Tijdens deze avonden werd uiteraard de nieuwe Veldgids controle visdocumenten uitgereikt. De eerste druk van 10.000 exemplaren is overigens al in het eerste kwartaal geheel verstuurd aan verenigingscontroleurs, politiekorpsen en diverse teams van opsporingsambtenaren. De tweede druk met een oplage van 20.000 exemplaren zit alweer volop in de verzending.

Maar daar blijft het niet bij. Diverse politiekorpsen, Regionale Milieuteams en gemeenten hebben Sportvisserij Nederland verzocht hun medewerkers voor te lichten over de nieuwe visdocumenten. Tijdens speciale voorlichtingsmiddagen zijn zo al 300 opsporingsambtenaren op de hoogte gebracht van de nieuwe regels en visdocumenten. Inmiddels verzorgt Sportvisserij Nederland sinds kort ook bij de Politieacademie een cursus Visserijwet.
Dit jaar is Sportvisserij Nederland gestart met een vernieuwde opzet van de Cursus controle visdocumenten. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid tot verenigingscontroleur. De nieuwe opzet is op 22 maart jl. voor het eerst in de praktijk gebracht en was (ook volgens de 22 cursisten) een groot succes. Naast een gedegen basiskennis van de Visserijwet krijgen de cursisten ook een praktijktraining. Onder begeleiding van specialisten van het Politievormingscentrum worden verschillende praktijksituaties voorgelegd, waarbij de communicatie tussen controleur en sportvisser centraal staat.

Op 6 juni wordt in samenwerking met de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming een Themadag Visserij georganiseerd bij de Politieacademie in Apeldoorn. Op deze dag zullen 250 belangstellende opsporingsambtenaren (politieambtenaren en Boa’s) en controleurs van hengelsportfederaties worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Visserijwet, visdocumenten en het visstandbeheer. Tijdens workshops zal onder andere worden nagedacht over de regionale samenwerking tussen sportvisserij, Boa’s en politie op het gebied van de controle.

Vanaf medio juni zal aan alle vrijwilligers van aangesloten hengelsportverenigingen, die in het verleden de cursus controle hebben gevolgd en hiervan een certificaat hebben ontvangen, een controlejack en bijpassende polo met het opschrift “Sportvisserijcontrole” van Sportvisserij Nederland ontvangen.

Kortom, er wordt op het gebied van controle flink aan de weg getimmerd.

Vangstenregistratie

De meeste sportvissers zien de hengelsportvereniging de Voorn als veredeld vergunninguitgiftebureau Het enige contact met de vereniging bestaat dan ook meestal uit het verkrijgen van een vergunning.
Deze sportvissers verwachten wel dat voor het bedrag dat ze voor de vergunning betalen de vereniging zorgt voor een goede visstand één mogelijkheden om er op te vissen. Maar dit is niet mogelijk zonder hulp van die sportvisser.
Vergeten wordt dat sportvisser zelf ook een belangrijke bijdrage kan
leveren aan een goede visstand en visserijmogelijkheden.

Wat doet Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland brengt het sportvisserijbeleid dat zij voorstaat door middel van eigen sportvisserijplannen en door commentaren op de voornemens van de overheid en anderen, onder de aandacht van rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen, enz.

Algemene informatie

Edel Karperteam Nijmegen is een nieuwe site en we zijn daarom druk bezig om allerlei informatie te verzamelen betreffende het karpervissen. Heeft u een leuk idee, een mooi verhaal over uw karpersessie of gewoon een paar leuke foto’s en u vindt het leuk om deze met mensen via het internet te delen, mail mij dan en u krijgt een eigen plaatsje op deze site.

Aller eerst bedanken wij U voor het bezoeken van onze site
wij het team kees henk cor gerda karperen. al een tijdje en dachten,
laten we maar eens een site beginnen. kijk lekker rond en de
site zal regelmatig worden vernieuwd.
het is zeker de moeite waard om nog eens langs te komen.
ben je het ergens niet mee eens.
of je wild wat laten weten doe je dit via gastenboek of Email

Verder wens het hele team iedereen veel kijk & visplezier !!