Het insigne van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

In onze omgeving zijn diverse Buitengewone Opsporings Ambtenaren werkzaam, die allemaal op hun eigen werkgebied bezig zijn. Zo zijn er de jachtopzichters en de ambtenaren van Staatsbosbeheer, maar ook milieuambtenaren e.d. Ze dragen allemaal hun eigen uniform en daarbij was van uniformiteit geen sprake. Vanaf 1 januari 2008 hebben al deze BOA’s een eigen embleem gekregen, dat ze zichtbaar op hun uniform moeten dragen, zodat de burger kan zien, dat ze te maken hebben met een officiële opsporingsambtenaar. Het embleem bestaat uit een hand met een scepter en een schild. Helaas is daar nog erg weinig bekendheid aangegeven, zodat een nadere kennismaking op zijn plaats is. Het is altijd gemakkelijk om te wetendat je ook van deze mensen een “bon” kunt krijgen, alhoewel dat natuurlijk niet hun doel is. Voorkomen is beter dan genezen.