Barbeel wedstrijd op Waal in lent

Zondag > 1 juni vond er een barbeelwedstrijd plaats op de Waal in Lent.
Er werden in totaal door 44 deelnemers 17 barbelen gevangen. Deze wedstrijd vond plaats in het kader van de afsluiting van het project ‘Haalbaarheid Publieke Participatie bij Vismonitoring’.
Naast de organisatoren Sportvisserij Nederland en Hengelsportfederatie Midden Nederland, verlenen ook de Federatie Zuidwest Nederland en HSV De Voorn uit Nijmegen hun medewerking aan de wedstrijd. Shimano en Fox ondersteunen dit project, en in het bijzonder hengelvangstregistratie in de vorm van deze wedstrijd, door een prijzenpot ter waarde van €1000, – beschikbaar te stellen.


Lees verder