Aanvullinglijsten viswateren september 2007

Aanvullinglijsten viswateren september 2007
Gepubliceerd op: donderdag 13 september 2007
Sinds de lancering begin dit jaar van de VISpas en Kleine VISpas met de daarbij horende viswateren, is afgelopen jaar al veel water toegevoegd. Deze maand publiceert Sportvisserij Nederland wederom een aanvullingslijst op zowel de Landelijke als de Kleine Lijst van Viswateren.

voor de grote landelijke lijst 07 september 2007

De in deze lijst vermelde wateren zijn een aanvulling op de Landelijke Lijst van Viswateren 2007-2008- 2009. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Landelijke Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina’s bij u te hebben.

voor de kleine lijst – 07 september 2007

De in deze lijst vermelde wateren zijn een aanvulling op de Kleine Lijst van Viswateren 2007. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige Kleine VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Kleine Lijst (pag. 4 en 5) en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de Kleine VISpas en de Kleine Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina’s bij u te hebben.

klik hier www.sportvisserijnederland.nl