Aanpak stropers in Biesboschmaandag, 18 mei 2009

HEUSDEN EN ALTENA – De controle op visstropers en op sportvissers die zonder de vereiste vergunning vissen in de Biesbosch en omgeving, wordt strenger.

Vanaf zaterdag voert een snelle boot van de Federatie Zuidwest Nederland controles uit op het water, met aan boord twee buitengewone opsporings ambtenaren (boa’s). De boot ligt bij de Spieringsluis in Werkendam.

Stroperij is er altijd al geweest, stelt Henk Embregts (54) uit Tilburg, secretaris van de visfederatie Zuidwest Nederland. “Zo is momenteel stropen op snoekbaars financieel aantrekkelijk. Tot nu toe konden we weinig controleren op het water zelf en moesten we ons beperken tot controle vanaf de wal. Maar dat heeft in bijvoorbeeld de Biesbosch, op de Bergsche Maas, de Amer en het Volkerak Zoommeer weinig zin.” Uiteraard voert ook de politie controles uit. “Maar dan zijn we afhankelijk van de capaciteit en beschikbaarheid van de KLPD te water.”

De roep om meer controles neemt toe. “We kunnen het natuurlijk niet verkopen dat verreweg de meeste sportvissers zich netjes aan de regels houden en een paar niet. Mensen worden lid van een visclub om een vispas te krijgen en toestemming om in bepaald viswater te vissen.”

De controle en de handhaving liggen in principe bij politie en justitie, maar de sportvisserij-organisaties zijn de uitvoering gaan doen. De visfederaties schakelen daarvoor boa’s in. Zij mogen boetes uitschrijven en leggen verantwoording af aan de federaties en aan de politie Midden- en West-Brabant. “We nemen onze taak heel serieus”, aldus Embregts.

De boa’s, die werken voor een vrijwilligersvergoeding en dus meestal nog een ‘gewone’ baan hebben, gaan de controles met twee boten uitvoeren. Eén vaart op het Volkerak Zoommeer, de andere is voor de Biesbosch en omgeving.

Bron: brabantsdagblad.nl